Eesti English


 

 

Kas Sa:
  • vajad, et Su ettevõtmised oleks edukad muutuvas maailmas?
  • vajad elluviidavat visiooni ja selle alusel seatud selgeid eesmärke oma meeskonnale?
  • vajad toimivat planeeringut?
  • soovid, et keegi aitaks teha keeruka planeerimisprotsessi Sinu jaoks lihtsaks?
Me aitame realiseerida Sinu eesmärke koostades visioone, äriplaane ja detailplaneeringuid. Sind aidates seame me esiplaanile Sinu, kui kliendi huvid ja vajadused.

Praktika on näidanud, et head planeeringud muudavad juhtimise lihtsaks, sest need võimaldavad tegutseda teadlikult ja eesmärgipäraselt. Selleks, et planeering toimiks, peab selle koostaja praktikas teadma, mis järgneb planeeringu kehtestamisele. Mõistma, miks planeeringut tegelikkuses vajatakse.

Meid eristab konkurentidest see, et me teame, mis tagab planeeringu toimivuse nii projekteerimise juhisena kui ka arendustegevuse alusdokumendina. Teame, sest me oleme ise oma koosatud planeeringute alusel tegelenud ka projekteerimise, kinnisvaraarenduse kui ka ehituse korraldamisega.

OÜ Head nime võib võtta sõna-sõnalt, sest me oleme selles, mida teeme väga head ja pakumegi sulle Eesti turul kõige parimat planeeringute kvaliteeti. Konkurentsitult. 

Koostöös meiega jõuad Sa soovitud eesmärgini.